Įvadas

2008 m. įgyvendinant Etninės kultūros plėtros valstybinę programą Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos ir kraštotyros skyrius parengė projektą „Upynos krašto etnokultūros paveldas“ Projekto tikslas —  kraštotyrininko, tautodailininko Klemenso Lovčiko surinktą medžiagą apie Upynos krašto mažąją religinę architektūrą, Upynos ir jos apylinkių kapines, kapinaites, istorinius paminklus suskaitmeninti ir perkelti į elektroninę laikmeną CD, siekiant krašto etnokultūros paveldo sklaidos ir išsaugojimo.


Naujoms technologijoms tobulėjant, naudojimasis CD tapo labai ribotas. Todėl 2021 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Komunikacijos ir inovacijų skyrius įgyvendino projektą „Šilalės krašto — Mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse“. Šis projektas suteikė galimybę atlikti dar 2008 m. išleisto kompaktinio disko perkėlimo į interneto svetainę darbus, kad vertinga kraštotyrinė medžiaga būtų lengviau randama, patogiau pasiekiama ir išliktų ateities kartoms.


Laikas ir gamta negailestingai naikina Šilalės krašto istorijos pėdsakus, tad dalis kultūros paveldo objektų liko tik užfiksuoti nuotraukose, užrašytuose žmonių atsiminimuose.


Visa ši Klemenso Lovčiko surinkta medžiaga, kurioje užfiksuoti mažosios architektūros paminklai yra reta ir labai vertinga. Tai neįkainuojama dokumentinė medžiaga, atspindinti XIX a. pab — XX a. pirmos pusės kryždirbystės tradicijas Lietuvoje.


Įgyvendinant projektą „Šilalės krašto – Mažoji liaudies architektūra Upynos apylinkėse“ ir perkeliant į interneto erdvę anksčiau surinktą medžiagą, ji papildyta Klemenso Lovčiko surinkta informacija „Mažoji religinė liaudies architektūra, Upynos (Šilalės r.) apylinkėse sunykusi iki 1970 m.“, „Medinių paukščiukų dirbimas“, „Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimas“, kurią galima rasti atitinkamose skiltyse.

Projekto įgyvendinimą rėmė:
Šilalės rajono savivaldybė
Lietuvos kultūros taryba
Projekto vadovė:
Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka Komunikacijos ir inovacijų skyriaus vyr. bibliotekininkė Rūta Vaitkevičienė
E-sprendimas:
UAB „Elektroninės leidybos namai“