Paieška
Kapinių sąrašas
Antininkų kaimo kapeliai – senkapis Antrieji kapeliai Buivydienės žemėje Antrieji Paežerio kaimo kapeliai Antrieji Pagrybės kaimo kapeliai (Bajorų Gedvilų kapukai) Antrųjų Košių kapeliai Bartašaitės žemėje Antrųjų Košių kapeliai Peleniaus žemėje Bardžių kaimo kapeliai Bijotų kaimo kapeliai Deblių kaimo kapeliai Dungerių kaimo kapeliai Dvarviečių kaimo kapeliai (vadinami Bajorų kapukais) Gaidėnų kaimo kapeliai Galvyčių kaimo kapeliai Graužų kaimo kapeliai Karnagos kaimo kapeliai Kaušų kaimo kapeliai Keterių kaimo kapeliai Kiaukų kaimo kapeliai Kliūkių kaimo kapeliai Kreivių kaimo kapeliai Leliškės kaimo kapeliai Lingės kaimo kapeliai Lingių Fermos kaimo kapeliai Maldūnų kaimo kapeliai Mankaičių kaimo kapeliai Margynės kaimo kapeliai Mockaičių kaimo kapeliai Paagluonio kaimo kapeliai Paežerio kaimo Mirbako kapeliai Pagrybės kaimo kapeliai Vitkų žemėje Pakoplyčio kaimo kapeliai Patulės kaimo kapeliai Pavarčio kaimo kapeliai Pavarčio kaimo kapeliai (vadinami siratkapiais) Pilsūdų kaimo kapeliai (Šilalės) Pilsūdų kaimo kapeliai (Tauragės) Pirmieji Tujainių kaimo kapeliai Pirmųjų Košių Antrieji kapeliai Pirmųjų Košių Pirmieji kapeliai Puželių kaimo kapeliai Ringalių kaimo kapeliai Šakviečio kaimo kapeliai Simėnų kaimo Beržynės kapeliai Simėnų kaimo kapeliai (Andreikų ir Mikalauskų) Sodalės kaimo kapeliai Tretieji Paežerio kaimo kapeliai Upynos kapinės Upynos maro kapeliai Upynos žydų kapinės Vaitimėnų kaimo kapeliai Vytogalos kaimo kapeliai

Kapinės

Prieš karą, Nepriklausomoje Lietuvoje, buvo paprotys, kai kur išsilaikęs iki septinto dešimtmečio vidurio, — gegužės ir birželio mėnesių vakarais rinktis į senus kaimo kapelius, prie koplyčių ar kryžių bendrai maldai. Šį kaimo gyventojų paprotį sovietinė valdžia ėmė drausti. Žmonių nebelankomi kaimo kapeliai buvo apleisti. Ėmė nykti medinės tvorelės, kryžiai, koplyčios, nes remontuoti griežtai draudė, o nepaklusnius persekiodavo.

Nemažai kaimo kapelių buvo sunaikinta prieš keletą dešimtmečių,  „keliant žemdirbystės kultūrą“. Tai buvo daroma kolūkių pirmininkų ir atsakingų melioracijos darbuotojų iniciatyva. Dėka jų nemažai kaimo kapelių susiliejo su ariamomis dirvomis ir dabar sunku nustatyti jų buvusias ribas. Kai kurie senkapiai buvo paversti žvyro ar smėlio karjerais.

Matant tokią liūdną kaimo kapelių padėtį, kilo mintis surinkti žinias apie juos. Buvo apklausinėjami seni apylinkių gyventojai, matuojamos išlikusių kapelių ribos, apibūdinamas jų realus stovis, nufotografuojama.

Aprašant kaimo kapelius, šiame darbe nebuvo apsiribojama sovietinės administracijos Upynos apylinkės (seniūnijos) ribomis. Daugiausia tai Upynos parapijos regionas, bet yra ir iš jo ribų išeinančių, pamirštų ir apleistų kapelių, kurie pateko į po apylinkes bekeliaujančio kraštotyrininko akiratį. Kapeliai aprašomi alfabeto tvarka. Tai kelių dešimtmečių darbas. Per tą laikotarpį išsibarstęs ir čia minimų kapelių apibūdinimas, todėl kai kurių iš jų aprašymai gali nebeatitikti dabartinės būklės.

Parengė Klemensas Lovčikas